Trainingsdag
 • De trainers moeten tijdig aanwezig zijn op hun trainingen en op tijd beginnen.
 • De eerste training van de week wordt de wedstrijd geëvalueerd met de spelersgroep;
 • Iedere training sfeervol en scherp te beginnen, dan hebt U veel kans dat de rest ook vlot verloopt omdat de spelers vanaf de eerste minuut geconcentreerd zullen zijn.
 • Trainingen moeten wedstrijdgericht !
 • 80 % met de bal + 20 % zonder bal = coördinatie- loopoefeningen / kracht / snelheid / stretching / proprioceptie
 • Alle gebruikte materialen(en doelen) moeten terug op hun plaats gezet worden en zorgvuldig opgeborgen.
 • Let op dat de spelers niet te veel stil staan, desnoods nog een station inlassen.
 • Tactvoller coachen ! Niet brullen tegen de spelers. Trainers die constant moeten brullen hebben geen controle over de spelers. Spelers motiveren i.p.v. demotiveren. Omgang met de spelers is zeer belangrijk.
 • De details zijn belangrijk, er “oog voor hebben” en bijsturen waar het moet. De oefening door de spelers goed laten uitvoeren. Indien de oefening verkeerd wordt uitgevoerd moet men de speler dit terug goed laten uitvoeren.
 • Tijdens de training in wedstrijdvormen, moet de trainer duidelijk een taak meegeven aan de spelers. Balbezit, balverlies (pressing of zakken), overschakeling. Alles duidelijk uitleggen en corrigeren waar het moet ! De trainer moet zich goed opstellen tijdens die matchvormen = overzicht houden over “alle” spelers.
 • Regelmatig een drankpauze inlassen (zowel in de zomer als in de winter)
 • De trainers mogen niet alles voorroepen ! Eerst de speler zelf een beslissing laten nemen om daarna desnoods te corrigeren.
 • Cooling down na de training: zeker rekening houden met de weersomstandigheden. De spelers koelen te vlug af bij slecht weer.
Wedstrijddag
 • Iedere geselecteerde jeugdspeler moet minstens 50 % spelen. Uitzonderingen hierop zijn: terug na kwetsuur, afwezig op training, disciplinaire maatregel, … De spelers die niet of minder getraind hebben, kunnen op de bank starten.
 • Iedereen speelt volgens de vooraf afgesproken spelsystemen 1 – 4 – 3 – 3
 • Geen kritiek op de scheidsrechter.
 • Tactvoller coachen : woorden zoals “verdomme”, “luiaard”, “ze kunnen niets”, passen niet
 • Als U roept : “zakken”, “duwen”, “pressing”, “opschuiven”… Wie moet er opschuiven of zakken ? Zeker en vast de naam van de speler vermelden !
 • Iedere speler draagt zijn opwarmings-T-shirt of trui.
 • Wedstrijdvoorbereiding : uitleg in de kleedkamer volgens de visie van de club en de gemaakte afspraken hieromtrent. Er moet discipline zijn in de kleedkamer voor de wedstrijd en tijdens de rust. Als alle spelers zitten dan pas de nodige uitleg geven.
 • Vraagstelling tijdens de rust : Wat was “goed en slecht” in :
  • balverlies – bezit ?
  • overschakeling ?
  • stilliggende fasen ?
 • De spelers (bankzitters) mogen niet opwarmen tijdens de rust, zij horen niet wat er door de trainer verteld wordt.
 • Duidelijke afspraken maken met de afgevaardigde zodat er telkenmale iemand bij de spelers aanwezig is.
 • De trainer zal na de wedstrijd op een positieve manier een evaluatie maken van de prestatie.
 • De spelers en trainers zijn verplicht hun uitgangstraining te dragen tijdens vriendschappelijke en competitiewedstrijden.
Algemene punten
 • Omgang met de ouders na de wedstrijd. Ouders geven soms kritiek, hierop rustig reageren = eerst luisteren en dan pas antwoorden. Zeker en vast geen conflict zoeken met de ouders na de wedstrijd.
 • Let op met het drankverbruik na de training en wedstrijd. Met wat alcohol op zegt men soms iets waarvan U achteraf dan spijt hebt.
 • Omgang met de speler individueel !! Indien een speler een fout maakt, moet U zeker en vast de speler persoonlijk benaderen vooraleer kritiek te geven over de speler in de groep.
 • Het bijhouden van de individuele spelersfiche + aanwezigheidslijst. Dit is zeer belangrijk in functie van de doorstroming van een aantal spelers.
 • Daarvoor werken we met Soccer online.
 • De wedstrijdkledij moet na de wedstrijd geteld worden. Dit duidelijk melden aan de afgevaardigde(n).
 • Tijdens de examenperiode worden de trainingen afgebouwd.
 • Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op de training, probeert hij in eerste instantie zelf een oplossing te vinden, eventueel een training met de groep die gelijktijdig traint.. Indien hij geen oplossing vindt, verwittigt hij de JC.
Hoofdsponsors & Jeugdsponsors
Jeugdploegen
Schonken een wedstrijdbal

© copyright 2024 K. Excelsior Zedelgem alle rechten voorbehouden

Webdesign Pieter Meulemeester