Taken
 • is hoofdverantwoordelijke voor het totale sporttechnische beleid van de jeugdopleiding van U6 tot U21
 • stelt een jeugdleerplan op en zorgt voor de toepassing en controle ervan
 • wordt bijgestaan door 1 of meerdere jeugdcoördinatoren die elk belast zijn met de dagelijkse gang van zaken van onder-, midden- of bovenbouw
 • stelt de jeugdcoördinaten aan, na overleg met het jeugdbestuur
 • stelt samen met de JC’en de trainers aan, zowel voor de ploegen als voor de specifieke disciplines
 • zorgt voor de interne communicatie, onderhoudt nauwe contacten met de trainers enerzijds (trainersvergaderingen) en legt anderzijds verantwoording af aan het jeugdbestuur, waar hij ook deel van uitmaakt
 • zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling
 • woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij, waardoor hij zicht heeft op de naleving van het leerplan. Zo heeft hij zicht op de interne scouting en kan hij de evolutie van de jeugdspelers waarnemen
 • zorgt voor de belangen van de JO binnen de sportieve commissie van het 1e elftal en heeft een adviserende rol voor de doorstroming van jeugdspelers naar de beloften en het 1e elftal
 • is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van tornooien in de club
 • evalueert op het einde van het seizoen met de JC’en de trainers
 • stimuleert trainers tot het volgen van opleidingen, bijscholingen, symposia, …
 • woont de vergaderingen bij met KBVB, VFV, de gemeente, …
Hoofdsponsors & Jeugdsponsors
Jeugdploegen
Schonken een wedstrijdbal

© copyright 2024 K. Excelsior Zedelgem alle rechten voorbehouden

Webdesign Pieter Meulemeester