Sportief charter voor de spelers
K. Excelsior Zedelgem heeft in de loop der jaren een zéér goede naam opgebouwd. Om deze naam te behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze gedragsregels hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze club getolereerd wordt. We zijn er van overtuigd dat deze charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.

ALGEMENE GEDRAGSCODE

 • wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de kleedkamers (op training en wedstrijden). Sportief gedrag… dit betekent: geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht,…
 • wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, de trainers, het trainingsmateriaal en andermans eigendommen
 • opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen zwaar gesanctioneerd worden

AFWEZIGHEID

 • bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer altijd vooraf verwittigd met vermelding van de reden van afwezigheid. De aanwezigheden worden nauwgezet bijgehouden

WEDSTRIJDEN

 • de trainer/jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en de speelwijze van de ploeg. Dit laatste werd besproken met het trainersteam en behoort tot de sportieve visie van de club
 • de selectie/ploegopstelling wordt onder andere bepaald door zaken als technische en tactische vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden en ook door de trainingsopkomst
 • de spelers worden elke laatste training voorafgaand aan de wedstrijd verwittigd over hun al of niet selectie. De geselecteerden wordt medegedeeld waar en wanneer ze verwacht worden voor de wedstrijd van het komende weekend.
 • Bij iedere wedstrijd dragen de geselecteerde spelers de training van K. Exc. Zedelgem(uniformiteit + herkenning)
 • Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt er steeds afgesproken op de parking van de Groene Meersen op het vooraf bepaalde tijdstip. Spelers die eventueel rechtstreeks rijden laten dit weten aan de trainer
 • Bij thuiswedstrijden mogen de spelers de kleedkamers niet betreden zonder aanwezigheid van de trainer en/of ploegafgevaardigde
 • Bij elke training/wedstrijd wordt aan de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere aanwezigen een hand gegeven zowel bij het aankomen als bij vertrek
 • Men zorgt ervoor dat de voetbalschoenen voor aanvang van de wedstrijd gepoetst zijn
 • Tijdens wedstrijden mag er (behalve 1ste ploeg) doorlopend vervangen worden. De vervangen speler geeft een hand aan de inkomende speler
 • Iedereen zet zich steeds 100% in voor de ploeg want voetbal is een teamsport
 • Na het einde van een wedstrijd zijn we sportief en geven we een hand aan de tegenstanders en de scheidsrechter(s)
 • Na de wedstrijd worden de voetbalschoenen niet uitgeklopt in de kleedkamer of in de gangen!! Net buiten de kleedkamers kan je op een ordentelijke manier de schoenen afvegen aan de borstels
 • Na de wedstrijd worden de voetbaltruien, broekjes en kousen netjes bij elkaar gelegd
 • Na de wedstrijd is men verplicht te douchen en verlaat men binnen de 30 minuten de kleedkamers(= einde verantwoordelijkheid trainer/afgevaardigde)
 • Het verlaten van de kleedkamer gebeurt rustig en in de kantine proberen we in groep bij elkaar te blijven. De aanwezige ouders van de verschillende spelertjes geven we een hand

TRAININGEN

 • bezoek zo veel mogelijk iedere training en dit in uw eigen belang! Het trainingsbezoek wordt immers geregistreerd
 • de trainingen starten en eindigen stipt. Wees dus op tijd!
 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer/jeugdcoördinator
 • Na de training moet men douchen(laat dit reeds vanaf de kleinsten een positieve attitude worden). Men blijft niet langer dan nodig in de kleedkamer(max 20 minuten na de training)
 • Verzorg je lichaam, gebruik zeep en badslippers bij het douchen
 • Er wordt zorg gedragen voor alle uitrustingen/kledij zowel van jezelf als van anderen
 • Als je kiest voor een ploeg- en competitiesport dan gaat een training voor een verjaardagsfeestje, festival, enz ...
 • Studies komen altijd op de eerste plaats
 • De jeugdcoördinator bepaalt het tijdstip wanneer er niet meer in korte broek en voetbaltruitje mag gevoetbald worden
 • Zorg ervoor dat je eigen kledij steeds in orde en aangepast is aan de weersomstandigheden(schoenen gepoetst, regenjas, extra trui, handschoenen, scheenbeschermers,…)
 • Na de training en na het verlaten van de kleedkamers neemt men direct de kortste, veiligste weg terug naar huis
 • Iedereen wacht bij aanvang van de training in de kleedkamer tot de trainer de spelers komt halen(er worden voor de trainingen geen ballen of ander materiaal uit het materiaalhok gehaald en het trainingsveld wordt niet betreden
 • Bij het verlaten van de training meldt iedere speler zich bij de trainer

ALLERLEI

 • voetballen bij een andere ploeg(testwedstrijd of testtraining) moet vooraf steeds meegedeeld worden aan de jeugdcoördinator, dit met betrekking tot de verzekering. Er moet altijd een schriftelijk akkoord gegeven worden door K. Exc. Zedelgem
 • een goede sfeer tussen trainers, spelers en ouders is bevorderlijk voor het behalen van goede resultaten. Het is de bedoeling dat wij verzorgd voetbal, gekoppeld aan de nodige inzet, bij alle ploegen nastreven
 • resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen. Willen winnen getuigd van een goede mentaliteit, maar winnen primeert niet, goed voetballen wel…
 • ploegbelang staat boven eigenbelang
 • alle spelertjes worden op een eerlijke, correcte en consequente manier beoordeeld op gebied van technische en tactische vorderingen, gedrag en ingesteldheid en trainingsopkomst. Deze beoordelingen worden gebruikt voor de doorstroming naar een volgende categorie

Deze sportieve charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze club. Het nastreven van deze regels is in het belang van iedereen en zal nauwlettend worden opgevolgd door de bevoegde personen. Overtredingen zullen met ouders, trainers en jeugdcoördinator besproken worden. Ik ben er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een eerste stap is naar sportief succes!
Anti-pest charter
Bij Excelsior Zedelgem is er geen plaats voor pestgedrag. Wie graag iets meer leest over hoe we pesten kunnen vermijden en wat we er kunnen aan doen, kan dit in het volgend document. Een pestvrije club is een toffe club!
Respect voor de scheidsrechters
Als club zal Excelsior Zedelgem nauw toezicht houden op het restpect en de veiligheid van de scheidsrechters. We vragen daarom de volgende richtlijnen te respecteren en te volgen:
 • Beslissingen van scheidsrechters worden altijd gerespecteerd. We gaan ervan uit dat ze in volle eer en geweten handelen. Uitleg vragen kan nadien wel, als dat met respect verloopt .
 • De ploegafgevaardigden zorgen voor een goeie opvang en begeleiding tijdens wedstrijden. Bij verbaal geweld langs de lijn, worden de supporters tot kalmte aangemaand. Als dat meermaals gebeurt zal de persoon voor een gesprek ter verantwoording worden uitgenodigd.
 • De spelers worden voor de wedstrijden altijd gewezen op respect voor de scheidsrechter.
 • Scheidrechters worden voor en na de wedstrijd altijd vriendelijk begroet.
 • Spelers die zich respectloos naar scheidsrechters gedragen kunnen door de club een extra sanctie oplopen.
 • Personen die scheidrechter fysiek belagen worden aangemaand om hier weg te blijven.
Hoofdsponsors & Jeugdsponsors
Jeugdploegen
Schonken een wedstrijdbal

© copyright 2024 K. Excelsior Zedelgem alle rechten voorbehouden

Webdesign Pieter Meulemeester