SPORTIEF CHARTER
K. Excelsior Zedelgem heeft in de loop der jaren een zéér goede naam opgebouwd. Om deze naam te behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze gedragsregels hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze club getolereerd wordt. We zijn er van overtuigd dat deze charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.
Het (jeugd)bestuur is een belangrijke schakel binnen onze club. U zet mee de lijnen uit die wij als club gaan volgen, daarom is het van groot belang dat de leden van onze (jeugd)werking het goede voorbeeld geven. Hierna dus enkele afspraken voornamelijk die gelden voor, tijdens en na de wedstrijden.
 • U onderschrijft mee de missie en visie van K. Exc. Zedelgem en draagt dus onze visie op sportiviteit en respect hoog in uw vaandel
 • Voor de wedstrijden werkt u mee aan een goede ontvangst van zowel de bezoekende ploegen alsook van de scheidsrechters
 • Net zoals bepaald in het charter voor jeugdspelers en ouders gedragen ook wij, leden van de (jeugd)werking, ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein
 • Sportief gedrag… dit betekent: geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht,…
 • Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom
 • Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen niet getolereerd worden en de eventuele bevoegde instanties zullen indien nodig verwittigd worden
 • Wees enthousiast en moedig onze ploegen op een positieve manier aan. Toon dat u een echte supporter bent
 • Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege. De spelers krijgen de nodige instructies van de trainer. De kinderen hebben het soms al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk… ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd!
 • Toon een correct gedrag en taalgebruik
 • Na de wedstrijden staat u mee in voor de verdere opvang van de bezoekende ploegen en scheidsrechters, steeds op een positieve manier
U bent als lid van onze jeugdwerking een vertegenwoordiger van onze club. Uw manier van handelen en doen bepaalt mee hoe de buitenwereld onze club beoordeelt. U werkt actief mee om de status van onze club hoog te houden. Als lid van onze (jeugd)werking houdt u op een positieve manier toezicht op het naleven van de sportieve charters door zowel spelers, ouders als supporters.

Deze sportieve charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze club. We zijn er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een eerste stap is naar sportief succes!
Tips: is kiezen verliezen? (bron: bloso.be)
Hoofdsponsors & Jeugdsponsors
Jeugdploegen
Schonken een wedstrijdbal

© copyright 2024 K. Excelsior Zedelgem alle rechten voorbehouden

Webdesign Pieter Meulemeester