Wat te doen bij een ongeval of kwetsuur?
 1. Laat je bijstaan door je trainer of afgevaardigde tijdens de wedstrijd of training. Vraag aan hen de aangifteformulieren of print de 3 documenten hieronder af
 2. Vul het document "aangifte medisch ongeval" zelf in. Dit formulier dient om een overzicht te krijgen wat er precies is gebeurd. Eventueel kan een getuige (trainer, afgevaardigde, supporter) hier bij helpen.
 3. Laat het document "medisch getuigschrift" door de behandelende geneesheer invullen. Speciale aandacht voor punt 4a: "tussenkomst kinesitherapeut of fysiotherapeut". Zeker laten invullen als het nodig is, anders zal geen teruggave van de kosten gebeuren!
 4. het document "aangifte van ongeval" wordt door Excelsior Zedelgem ingevuld. Best een klevertje van het ziekenfonds zelf aanbrengen op het document.
 5. Breng de drie documenten zo spoedig mogelijk binnen bij Excelsior Zedelgem.
 6. Behandel de kwetsuur volgens advies van de dokter en of kinesist.
 7. Laat je fit verklaren door de dokter. (attest van herstel). Dit document wordt ingediend op de club.
 8. Hervat je training, eventueel met een aangepast programma in samenspraak met de trainer en TVJO.
Speciale aandacht!
 1. Laattijdig en onvolledige aangiften worden geweigerd door de K.B.V.B.
 2. 1 jaar na het openen van het dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van herstel werd ingediend.
 3. Kiné-zorgen dienen vooraf aangevraagd te worden. Ook bijkomende kiné moet vooraf aangevraagd worden: hiervoor tijdig een kopie van het voorschrift indienen.
 4. De facturen (ziekenhuis, dokter, labo, onderzoek, scan, ...) dienen eerst zelf betaald te worden door de speler en ingediend te worden bij de mutualiteit. Zij geven dan een attest van de door hen betaalde kosten. De originele facturen en betalingsbewijzen worden daarna binnengebracht op de club.
Hoofdsponsors & Jeugdsponsors
Jeugdploegen
Schonken een wedstrijdbal

© copyright 2024 K. Excelsior Zedelgem alle rechten voorbehouden

Webdesign Pieter Meulemeester